Nam Học‎ > ‎

Giãn Tĩnh Mạch Tinh

  • GIÃN TĨNH MẠCH TINH Giãn tĩnh mạch thừng tinh là tình trạng giãn đám rối tĩnh mạch sinh tinh và tĩnh mạch thừng tinh trong, làm suy giảm chức năng của tinh hoàn, thậm ...
    Được đăng 07:48, 26 thg 6, 2019 bởi Nam Khoa Hạ Long
Hiển thị bài đăng 1 - 1trong tổng số 1. Xem nội dung khác »

Comments